k-drama.pl

님 – Nim
Jest to najbardziej formalny zwrot grzecznościowy w Korei. Jest używany w połączeniu z innymi słowami w zależności od osoby, do której chcesz się zwrócić lub do której chcesz się odnieść. Zwykle jest to pozycja, jaką zajmują w swojej organizacji.

W szkole:

교수님 Gyo-su-nim – profesor
선생님 Seon-saeng-nim – nauczyciel
선배님 Seon-bae-nim – starszy kolega (np. ze starszej klasy, kursu, rocznika)

W firmie:

W Chabols, takich jak Samsung, SK Group, Hanhwa itp.
팀장님 Tim-jang-nim – szef zespołu
수석님 Su-seong-nim – szef działu
책임님 Chae-gim-nim – kierownik działu

W korporacjach i spółkach:
회장님 Hoe-jang-nim – prezes
사장님 Sa-jang-nim – prezes
이사님 Yi-sa-nim – dyrektor (lub akcjonariusz)
부장님 Bu-jang-nim – szef działu
차장님 Cha-jang-nim – zastępca szefa dział
과장님 Gwa-jang-nim -: kierownik
대리님 Dae-ri-nim – zastępca kierownika
주임님 Ju-yim-nim: szef

W firmach IT:
의장님 Eui-jang-nim:
Imię prezesa + 님nim – nie wolą używać nazw stanowisk.
Podobno w niektórych firmach używają wobec siebie angielskich imion, aby wyeliminować przeciwników zwracania się do siebie z grzecznościami.

Inne:
의사선생님 Eui-sa-seon-saeng-nim – doktor
기사님 Gi-sa-nim: to ma dwa różne znaczenia – kierowca wszystkich obsługiwanych pojazdów | Inżynierowie

Jeśli nie wiesz nic o odpowiedniku, po prostu nazwij go „선생님 Seon-saeng-nim”, a to będzie ok.

 씨 Ssi

Jest używany po imieniu i używany w języku formalnym, aby zwracać się do młodszego członka tej samej organizacji. 

Jeśli używasz tego z nazwiskami, jest to zwrot typu 'pani’, 'pan’.

김씨Kim-ssi, 이씨Yi-ssi, 박씨Park-ssi, 최씨Choi-ssi…

Scroll to Top