k-drama.pl

Lee Sun Kyun – informacje

drugiego sezonu już nie będzieThere won't be a second season yet

Wszystkich, którzy mieli nadzieję na pasjonujący drugi sezon dramy My Mister, którego z przyczyn oczywistych już nie będzie, zapraszamy do czytania unikalnej kontynuacji losów bohaterów tej mistrzowskiej produkcji!

We invite everyone who was hoping for an exciting second season of the drama My Mister, which will no longer be available for obvious reasons, to read the unique continuation of the fate of the heroes of this masterful production!

Scroll to Top