Bez kategorii, Ciekawostki

Ile jest koreańskich zwrotów grzecznościowych?

님 – NimJest to najbardziej formalny zwrot grzecznościowy w Korei. Jest używany w połączeniu z innymi słowami w zależności od […]